vyrez-developer

developer

Projekt NOVÝ HÁJ vzniká v partnerskej spolupráci spoločností ITB Development a Imagine Development

ITB Development

ITB

www.itb.sk

Sme skúsení

Dlhoročné skúsenosti získané prácou pre nadnárodné developerské spoločnosti, množstvo úspešne zrealizovaných rezidenčných a biznis projektov, ako aj osobná motivácia prinášať na Slovensko kvalitnú a funkčnú architektúru sú motiváciou a základom našej práce.

Sme inovatívni

Našou špecializáciou sú inovatívne projekty, ktoré sa svojou koncepciou odlišujú od ostatných a prinášajú novú hodnotu do priestorov, v ktorých žijeme, pracujeme, zabávame sa. Dôraz kladieme na funkčnosť, dizajn, komfort, komplexnosť a hlavne absolútne prispôsobenie priestorov potrebám budúcich užívateľov. Príkladom môže byť rezidenčný projekt Vista residence v Bratislave, kde sme vytvárali „interiér na kľúč", ktorý presne kopíroval požiadavky našich klientov. S klientmi vedieme dialóg, sú našimi partnermi.

Sme konzervatívni

Vďaka nášmu obozretnému prístupu k investovaniu, vieme našim klientom zaručiť úspešné a úplné dokončenie projektu v riadnom termíne. Každej investícii predchádza hĺbková analýza trhu, prieskum lokality, architektonická štúdia a jej predrokovanie a v neposlednom rade podrobný biznis plán.

Sme komplexní

Na každom projekte spolupracujeme s vysoko kvalitnými a overenými dodávateľmi. Našou veľkou výhodou je úzke prepojenie s vychýreným architektonickým štúdiom.

Sme koncepční

Neuznávame intuitívnu kreativitu. Základom je silný architektonický koncept s vnútornou logikou. Berieme ohľad na prostredie, v ktorom je projekt zasadený a individuálne sa mu prispôsobujeme. Uprednostňujeme nadčasovosť pred krátkodobými trendmi, skôr prichádzame s dlhodobo funkčnými netradičnými riešeniami.

Naše referencie

  • Tatraville – apartmánové bývanie v Tatrách
  • Rusovský sad – obytná zóna
  • Wallenrod – exkluzívne biznis centrum (vo výstavbe)
  • Vista residence – rezidenčný projekt

Na projekte Nový háj sme sa spojili so spriazneným partnerom, spoločnosťou Imagine Development. Ich bohaté zahraničné skúsenosti, vyvážený prístup a dôraz na kvalitu vnútorných priestorov, okolia a zelene nám pomáhajú dosiahnuť v tomto projekte výnimočnú úroveň.

Imagine Development

imagine

www.imaginehome.eu

V ťažisku nášho záujmu je realizácia menších developerských projektov, prevažne rezidenčného charakteru, a to predovšetkým v mestských územiach. Cielene sa zameriavame na lokality, umožňujúce vytvoriť kvalitné obytné prostredie. To je z nášho pohľadu hlavným kľúčom k dobrému a dlhodobo fungujúcemu developmentu.

Udržateľný rozvoj pre nás znamená nestavať na zelených lúkach za mestom, ale skôr hľadať zanedbané územia v meste, zregenerovať ich a dať im nový život. Uprednostňujeme mesto s primeranou hustotou a krátkymi vzdialenosťami ku všetkému, čo je pre príjemný život treba. Znovuobjavujeme čaro lokálneho. Nie sme priaznivcami „komoditného" prístupu k výstavbe bytov a byt pre nás preto nie je len počtom metrov štvorcových v excelovej tabuľke. Chceme stavať domy, ktoré sú aj domovmi. Vytvárať prostredie, ktoré inšpiruje, objavovať miesta, ktoré priťahujú.

Nie sme veľký investor, nechceme robiť veľké veci. Sústreďujeme sa vždy iba na niekoľko projektov, aby sme ich dokázali zvládnuť s maximálnym nasadením, invenciou a zodpovednosťou. Dobrý dizajn domu a jeho okolia podľa nás určuje nielen jeho vzhľad, ale ovplyvňuje aj jeho mikroklímu, náklady na jeho prevádzku, životnosť a náročnosť údržby. Motivuje obyvateľov a návštevníkov k priateľskému správaniu, alebo naopak. A samozrejme, vytvára charakter prostredia, ktorému hovoríme domov.

Ukážkové referencie

View the embedded image gallery online at:
http://novyhaj.sk/developer#sigProGalleriab47c768e22